Sources
Jacobi d'Ecolm, [Jacobi d'Eckholm]
Jakartovsky v. Suditz
Jakvek von Krelkov
Janorinski
Januszky, [Janweschky]
Jarotschin, [Jaroschin]
Jaworski
Jerabek von Morkov
Jerla
Jesor, [Jeser]
Johnsfeldt, [John v. Johnsfeldt]
Jokay
Jordan
Kaba von Rybnan
Kadlubski
Kalchberg
Kalckreuth, [Kalchreit, Kalchreiter, Kalchreutt]
Kalinowski, [K. v. Kalinow]
Kalisch
Kalus
Kapaun v. Svojkov, [Kapoun v. Svojkov]
Karnowski
Karwinsky, [Karwinski v. Karwin]
Kasperlik, Edler von Teschenfeld
Kastner, Edle von Teschenthal
Kavan von Dedebaby
Kecherle, [bei Lucae, Sinapius, Siebmacher etc.: "Kocherle"]
Kehrberg
Kesselberg
Khroe
Kiczki, [Kuczki]
Kieselowski, [Kisselowski, Kisielowski, Kysielowski]
Kinner von Scharffenstein, [Kynar von Scharffenstein, auch Scherffenstein]
Kinsky
Kitzler von Greifenfeld
Kladrubski
Klebelsberg, [Gfen. v. Kl., Freiherren von Thumburg]
Klein von Wiesenberg
Klette von Klettenhof
Klimkowsky, [Klimkowski v. Klimkowitz]
Klobuczinsky (Kłobuczyński) von Klobuczin (erloschen)
Kloch, [Kloch von Kornitz]
Kluger, Edle von Teschenberg
Knobelsdorff, [Knobelsdorf]
Kobylka, [K. v. Kobyli, K. v. Schönwiesen]
Kochersdorf
Kochtizky, [Kochtitzki, Kochtizki v. Kochtitz, Kochticzky]
Kokorski, [Kokorsky, K. v. Kokor]
Kolaczkowski
Kolovrat - Krakovský, [Kolowrat]
Komantzki, [Komanzki, Chomanski]
Kopacz, [Kopac, Kopschitz, Kopitsch, Kopschütz]
Koppet
Koschitzki, [Koschützki, K. v. Zakrzow]
Kostka
Kotulinsky v. Kotulin, [Kottulinsky v. Kottulin]
Koykowsky v. Koykowitz, [Kojkowski v. Kojkowitz]
Kozlowski
Köhler
König von Königsberg
Král v. Dobrávoda, [Kr. v. Gutwasser, Gutwasser]
Kralitz, [Kralický v. Kralic]
Krawarz, Kravar
Kretschmer v. Stoltzenheim, [Kr. v. Stoltzenheimb]
Kromer (Cromer, Kr. (Cr.) v. Krippendorf
Krommenau
Krumsin
Kuenburg, [Khuenburg, Grafen von Kuenburg, Freiherren v. Künegg, Ungersbach und Jaspina]
Kuntsch v. Breitenwald, [K. v. Breitwald, Kunschig v. Br.; Kunsch v. Br.]
Kunzek v. Lichtou, [Edle und Ritter]
Kupperwolff
Kühbach, [Kuepach]
Kyau, [Kyaw]
Kyckpusch, [Kieckbusch]
Labenski, [Labenschki]
Laminet von Arztheim
Lange, [und Münchhoff (Lange und Münchhofen]
Lange v. Langenau, [Lang v. Langenau]
Langenau
Larisch, [Larisch- Moennich, Mönnich]
Lasota v. Steblau, [Lesota v. Steblau]
Laszowski, [Laschowski]
Lechniti von Fridenburg
Lemberg
Leskurault, [Lescourault, Lescourant]
Leutrum
Lhotsky, [Lh. v. Lhota, Lh. v. Pteny]
Lhotsky , genannt Masanizowsky, [Lotsky, g. M.]
Libansky v. Rozhovic, [Rozhovský]
Lichnowsky
Liebe
Liechtenstein, [Fürsten v. L., Herzoge von Troppau und Jägerndorf]
Liechtenstein, [Grafen v. Liechtenstein, Freiherrn von Castelcorn]
Linau
Linhart
Lipka von Teschenfels
Lischka, [L. v. d. Littin]
Logau, [Logau und Altendorf]
Lohr
Lossow, [Lossau]
Löw v. Rozmital, [Lev. v. R.]
Lubowski, [L. v. Lubowitz]
Lukau, Lukavec
Machfried
Madalenski
Makowetzki, [Makowecki, Makowiecki]
Maltitz
Manner, [Reichsritter und Edle Herrn v. Manner]
Manstein
Manteuffel
Mara de Felsö-Szalaspatak
Marklowski, [Marcklowski, M. v. Zebracz]
Martini von Baltofen
Martitz, [Martiz]
Mattencloit, [Mattincloit]
Matuschka, [M. v. Topolczan]
Matzak v. Ottenburg, [Macák v. O.]
Mehwald, [Meywald, Meywaldt, Meyenwald]
Meisinger v. Grzymala
Melzer v. Friedberg, [Meltzer v. Fr., Melzer v. Friedberg, Löwen- und Lilienthal]
Mensshengen
Merkl
Mesenau
Metternich, [Wolff, genannt Metternich zu Wehrden]
Michna v. Waitzenau, [M. v. Vacinov]
Mikusch, [Mükusch, Mikoš, M. Ritter v. Buchberg]
Minkwitz, [Minckwitz]
Mischka, [Miška, Meysek]
Mittmeier v. Blogotitz, [Mytmajer v. Blogoczicz]
Mittrowsky von Nemischl, [Mitrovský v. Nemyšl]
Mleschko, [Mleczko, Ml. genannt Czelo (Tschelo) von Czechowitz]
Moennich, [Männich, Mennich, Mönnich, Männich, Mennich]
Mohl, [M. v. Mühlrädlitz, Mohl v. Modrelic]
Montbach, [Bohl von Montbach]
Morawitzky, [Morawitzky v. Rudnitz]
Mosch, [Mosch von Bittendorf]
Moschowski, [Mossovski, Mošovský von Moravcjn]
Möse
Mrakeš, [Mraksch, Maraksch]
Mussmann
Naefe, [Neefe, Näfe v. Obischau]
Nass von Hrabau
Nawoy, [N. v. Dulny]
Neborowski
Neffzern, [Neffzer]
Nentwig von Aichenfeld, [N. v. Eichenfeld]
Neuhaus, [Neuhauss, Neuhaus und St. Mauro, Nayhauss Cormons]
Neumann von Rieglitz und Löwenstein
Neupauer von Wiesenfeld
Niemitz, [Niemand, Niemands, Nymancz]
Niewiadomski
Nimptsch
Nostitz
Nowack, [Nobeck, Nowag, Nowagk]
Obešlik v. Lipultovic, [O. v. Litultovic]
Obisch
Ochab, [Hukovský v. Ochab]
Oderski, [O. v. Liderov, Odorski]
Oderwolff, [Otterwolff]
Ogigel
Ohm genannt Januschofsky
Olbramovic, [Lutka u. Olbramovic]
Oppel, [O. v. Bertultowitz]
Oppersdorff, [O. Frhrn. v. Aich und Friedstein, Oppersdorf]
Orlik, [Orlick, O. Freiherrn v. Laziska]
Oschinski, [Ossynski, Osinski v. Zyttna]
Osetzki, [Osiecki]
Pachta, [P. v. Rájova, P. v. Rayhofen und Buckau]
Paczenski, [Paczinski, P. v. Paczin, P. v. Tenczin]
Parchwitz, [P. v. Merkersdorf]
Paust von Liebstadt
Pavlat von Olšan
Pawlowski
Pein, [Peine, P. v. Wechmar, Edler Herr von Malkow]
Pelchrzim, [Pelgrzim, Pelhrim, Pelhrzim]
Pelcka, [Pelka, P. und Neustadt]
Petersdorf)
Pfeiffer, Ritter v. Forstheim
Piedowsky v. Baldensee, [Biedowsky v. B.]
Pieglowski, [P. v. Pieglow]
Pilati von Tassul
Pillar, [Pilar v. Pilch]
Pillersdorf
Pino von Friedenthal
Plaicher
Planknar, [Plankner, Pl. v. Kinšperk]
Plot (Plato) von Konarin
Plunder v. Lietighoff
Podstatzky, [Podstatsky, P. v. Prusinowitz, Grafen von Podstatzky-Liechtenstein, Freiherren von Podstatzky-Prusinowitz zu Thonsern]
Pogorski
Pohledetzky
Polan v. Polansdorf
Polzer
Poninski
Popp, Edler v. Poppenheim
Poppen, [Popp]
Poremski, [Porembski]
Posadowsky, [P. v. Posadow, P. v. Postelwitz]
Post
Praschma, [Pražma, Pr. Freiherrn v. Bilkau]
Prauser
Promnitz
Proskowsky, [Proskau, Pruskau]
Pröckel, [Pr. v. Procksdorff, Prockel]
Putz von Adlersthurn, [Puz v. A.]
Pückler
Rackwitz
Raczek
Radetzki, [Radecki, Radötzki, Radecki v. Radeck, Radotzki v. Radock]
Radešinsky, [R. v. Radešin, R. v. Radešovic]
Raschitz, [Rassicz, Raszyc, Raszycki]
Rasp
Rasselwitz, [Rastelwitz]
Ratzbar, [Ratzbar und Przybor, Buntsch, genannt Ratzbar]
Razumowsky, [Rasumoffsky]
Rechenberg
Reheie v. Rehenthal
Reibnitz
Reichau
Reideburg
Reiswitz, [Reisswitz, Reisewitz, Reiswitz- Kaderzin und Grabowka]
Rembowski
Renard
Richter von Resand
Richthofen, [Praetorius von Richthofen]
Riebisch, [Rybisch, Ribisch]
Roden von Hirzenau
Rogoyski v. Rogožnik
Rohr, [Rhor, Rorau, Rohr v. Steine, Rohr- Rarowski]
Rolsberg, [Butz v. R., Putz v. R.]
Rosenberg
Rosenbusch
Rosenhayn, [Rosenhain]
Ross
Ross von Thorntoun
Rosteck
Rotkirch
Rottenbach, [Rotenbach]
Rottenberg
Rotter von Kostenthal, [Rother v. K.]
Rotwitz, [Rottwitz, Ron v. Rottwitz]
Rozdražow
Rucki, [Rutzki, Rudzki, Rutzky v. Rutz, Rudzky v. Rudz]
Rudecki, [Rudetzki, R. genannt Grodecki, Grodecki, Rudecki genannt]
Rudnicki
Rudzicki, [Ruditzki, Rudicki]
Rudzinski von Rudno
Rusetzki, [Rusecki, Rusiecki, Rusecký, Rusecký von Eywan (Ivan)]
Rymultowski, [Rimultowski]
Rzepitzki, [Rzepicki, Rz. v. Rzepitz]